deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • ГОРДАНА ГАС

  ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО ЗА НЕМАЧКИ, СРПСКИ,
  ХРВАТСКИ, БОСАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

  УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА


  Хонорар за тумачење се обрачунава по сатници или дневници. За висину сатнице, односно дневнице одлучујућа је врста делатности тумача, односно примењена техника тумачења.

  Нудимо Вам следеће технике тумачења:

  Тумачење за време вођења преговора:
  Ова врста тумачења се користи претежно код разговора малог броја особа. По правилу се, у зависности о врсти и дужини, тумаче кратки смислени одломци (нпр. питање/одговор) са изворног на циљни језик и обратно.

  Судско тумачење од стране сталних судских тумача:
  Судски тумач је тумач којег је суд позвао на језичко посредовање. За разлику од њега, јавни и стални судски тумач је особа која је пред судом дала заклетву и чије су личне и стручне способности проверене. Стални судски тумач је обавезан да чува дискрецију и буде непристрасан. Тумача је потребно позвати када једна странка, односно други учесник у поступку не влада језиком којим се на суду говори. Ангажовање тумача осигурава право странца који не познаје језик на саслушање у судском поступку.

  Консекутивно тумачење:
  Консекутивно тумачење је најстарија техника тумачења. Врши се после одређеног временског интервала, што значи да тумач по потреби за време излагања уз помоћ своје технике записивања прави белешке и после тога продуцира текст на циљни језик. Верзија на циљном језику код консекутивног тумачења треба да буде сведена на суштину и посебно добро структурирана, како би се слушаоци растеретили, пошто ова врста тумачења знатно продужава време излагања. Поједини одломци текста могу бити различите дужине, али обично обухватају једну дужу, садржајно повезану целину. С обзиром да ова техника тумачења изискује много времена, данас се консекутивно тумачење врло ретко примењује на конференцијама. Чешће се користи у свечаним приликама (нпр. венчања, поздравни говори, пријеми), код протоколарних догађаја на високом нивоу, као што су сусрети председника држава и влада, или код културних манифестација као што су књижевне вечери или филмске премијере.

  Симултано тумачење:
  Симултано тумачење је још релативно млада техника тумачења, јер захтева употребу конференцијске опреме. Тумач седи у звучно изолованој кабини за тумачење и слуша говорника преко слушалица. Његово превођење, које се врши скоро истовремено (значи симултано), се преноси преко микрофона, а учесници конференције га опет могу чути преко слушалица. Ова врста тумачења је како ментално (због интензивне концентрације), тако и физички (због великог оптерећења гласних жица) врло напорна и изискује разрађену технику тумачења и високу професионалну компетенцију. Из наведених разлога симултани тумачи раде у тимовима од најмање две особе, које се измењују у одређењим временским интервалима.

  Тумачење на конференцијама:
  Конференцијско тумачење је виши појам за тумачење на конференцијама, нпр. код међународних састанака на врху или стручних конгреса. На конференцијама се могу применити различите врсте тумачења. Посебно се често примењује симултано тумачење, али се може применити како консекутивно тако и тумачење шапатом - посебна подврста симултаног тумачења, код које се тумачи малом броју слушалаца без техничке опреме.

  Услуге тумачења по налогу суда, државних органа и установа се обрачунавају по Закону о правосудној надокнади и одштети.  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung