deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦИЈЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦИЈЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • ГОРДАНА ГАС

  ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО ЗА ЊЕМАЧКИ, СРПСКИ,
  ХРВАТСКИ, БОСАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

  УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА


  Хонорар за тумачење обрачунава се на основу сатнице, односно дневнице, за чију је висину пресудна врста дјелатности тумача, односно примјењена техника тумачења.

  Нудимо Вам сљедеће технике тумачења:

  Тумачење за вријеме вођења преговора:
  Ова техника тумачења користи се претежно када се ради о разговору мањег броја особа. По правилу се, у зависности од врсте и дужине, тумаче кратки смислени одломци (нпр. питање/одговор) са изворног на циљни језик.

  Судско тумачење од стране сталног судског тумача:
  Судски тумач је тумач који је од стране суда позван на језичко посредовање. За разлику од њега, јавни и стални судски тумач је особа која се налази под судском заклетвом и чије су личне и стручне способности провјерене. Стални судски тумач је обавезан да чува дискрецију и буде непристрасан. Тумача је потребно позвати када једна странка, односно други учесник у поступку не познаје службени језик надлежног суда. Ангажовањем тумача осигурава се право странца који добро не познаје језик на саслушање у судском поступку.

  Консекутивно тумачење:
  Консекутивно тумачење је најстарија техника тумачења. Превођење слиједи послије паузе у којој тумач по потреби помоћу писаних биљешки репродукује изложени текст с изворног на циљни језик. Сажетак на циљном језику треба да буде прецизан и посебно добро структуриран како би се слушатељство растеретило, јер та врста тумачења знатно продужује вријеме излагања. Поједени текстуални дијелови могу бити различите дужине, обухваћени свакако једним заједничким, дужим, садржајно повезаним одломком. С обзиром да ова врста тумачења захтјева сразмјерно пуно времена, данас се консекутивно тумачење врло ријетко примјењује на конференцијама. Чешће се примјењује у свечаним приликама (нпр. код вјенчања, здравица, пријема), код протоколарних догађаја на високом нивоу, као што су сусрети предсједника држава, односно влада, или код културних манифестација као што су књижевне вечери или филмске премијере.

  Симултано тумачење:
  Симултано тумачење је релативно млада техника тумачења, јер захтјева коришћење конференцијске опреме. Тумач сједи у звучно изолованој кабини за тумачење и помоћу слушалица слуша говорника. Његово превођење, које се врши готово истовремено (дакле, симултано), се преноси преко микрофона, а учесници конференције га опет могу чути преко слушалица. Ова врста тумачења је како ментално (због интензивне концентрације), тако и физички (због великог оптерећења гласних жица) врло напорна и изискује разрађену технику тумачења и високу професионалну компетенцију. Из наведених разлога симултани тумачи раде у тимовима од најмање двије особе које се измјењују у одређеним временским интервалима.

  Конференцијско тумачење:
  Конференцијско тумачење је виши појам за тумачење на конференцијама, нпр. код међународних састанака на врху или стручних конгреса. На конференцијама се могу примјенити различите врсте тумачења. Посебно се често примјењује симултано тумачење, али се може примјенити како консекутивно тако и тумачење шапатом - посебна подврста симултаног тумачења, код које се тумачи малом броју слушалаца без техничке опреме.

  Налози од стране судова и државних органа се обрачунавају по Закону о правосудној надокнади и одштети.  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung