deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • PREVODILAČKE USLUGE
 • CIJENE PRIJEVODA

 • USLUGE TUMAČENJA
 • CIJENE TUMAČENJA
 • Gordana Gass

  Prevoditeljski ured za njemački, hrvatski,
  srpski, bosanski i makedonski jezik

  USLUGE TUMAČENJA


  Honorar za tumačenje se obračunava po satnici ili dnevnici. Za visinu satnice, odnosno dnevnice odlučujuća je vrsta djelatnosti tumača, odnosno primjenjena tehnika tumačenja.

  Nudimo Vam sljedeće tehnike tumačenja:

  Tumačenje za vrijeme vođenja pregovora:
  Ta vrsta tumačenja koristi se pretežno kod razgovora malog broja osoba. Po pravilu se, ovisno o vrsti i dužini, tumače kratki smisleni odlomci (npr. pitanje/odgovor) s izvornog na ciljni jezik i obratno.

  Sudsko tumačenje od strane stalnih sudskih tumača:
  Sudski tumač je tumač kojeg je sud pozvao na jezično posredovanje. Za razliku od njega, javni i stalni sudski tumač je osoba koja je pred sudom dala prisegu i čije su osobne i stručne sposobnosti provjerene. Stalni sudski tumač je obvezan čuvati diskreciju i biti nepristrasan. Tumača je potrebno pozvati kada jedna stranka, odnosno drugi sudionik u postupku ne vlada jezikom kojim se na sudu govori. Angažiranje tumača osigurava pravo stranca koji ne poznaje jezik na saslušanje u sudskom postupku.

  Konsekutivno tumačenje:
  Konsekutivno tumačenje je najstarija tehnika tumačenja. Vrši se nakon određenog vremenskog intervala, što znači da tumač po potrebi za vrijeme izlaganja uz pomoć svoje tehnike zapisivanja pravi bilješke i nakon toga producira tekst na ciljni jezik. Verzija na ciljnom jeziku kod konsekutivnog tumačenja treba biti svedena na bit i posebno dobro strukturirana, kako bi se slušatelji rasteretili, jer ta vrsta tumačenja znatno produžava vrijeme izlaganja. Pojedini odlomci teksta mogu biti različite dužine, ali obično obuhvaćaju jednu dužu, sadržajno povezanu cjelinu. S obzirom da navedena tehnika tumačenja iziskuje mnogo vremena, danas se konsekutivno tumačenje vrlo rijetko primjenjuje na konferencijama. češće se koristi u svečanim prigodama (npr. vjenčanja, pozdravni govori, prijemi), kod protokolarnih događaja na visokoj razini, kao što su susreti predsjednika država i vlada, ili kod kulturnih manifestacija poput književnih večeri ili filmskih premijera.

  Simultano tumačenje:
  Simultano tumačenje je još relativno mlada tehnika tumačenja, jer zahtjeva uporabu konferencijske opreme. Tumač sjedi u zvučno izoliranoj kabini za tumačenje i sluša govornika preko slušalica. Njegovo prevođenje, koje slijedi skoro istodobno (znači simultano), prenosi se preko mikrofona, a sudionici konferencije ga opet mogu čuti preko slušalica. Ta vrsta tumačenja je kako mentalno (zbog intenzivne koncentracije), tako i fizički (zbog velikog opterećenja glasnica) vrlo naporna i iziskuje razrađenu tehniku tumačenja i visoku profesionalnu kompetenciju. Iz navedenih razloga simultani tumači rade u timovima od najmanje dvije osobe koje se izmenjuju u određenjim vremenskim intervalima.

  Tumačenje na konferencijama:
  Konferencijsko tumačenje je viši pojam za tumačenje na konferencijama, npr. kod međunarodnih sastanaka na vrhu ili stručnih kongresa. Na konferencijama se mogu primjeniti različite vrste tumačenja. Posebno se često primjenjuje simultano tumačenje, ali se može primjeniti kako konsekutivno tako i tumačenje šapatom - posebna podvrsta simultanog tumačenja, kod koje se tumači malom broju slušatelja bez tehničke opreme.

  Usluge tumačenja po nalogu suda, državnih tijela i ustanova se obračunavaju po Zakonu o pravosudnoj naknadi i odšteti.  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung