deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • STORITVE PREVAJANJA
 • CENE PREVODA

 • STORITVE TOLMAČENJA
 • CENE TOLMAČENJA
 • Gordana Gass

  Prevajalska agencija za nemški, srbski,
  hrvaški, bosanski in makedonski jezik

  STORITVE TOLMAčENJA


  Honorar za tolmačenje se obračunava po urni ali dnevni postavki. Višino urne oz. dnevne postavke določa vrsta dela tolmača oziroma uporaba določene tehnike tolmačenja.

  Nudimo Vam naslednje tehnike tolmačenja:

  Tolmačenje med vodenjem pregovorov:
  Ta vrsta tolmačenja se uporablja pretežno pri razgovorih, v katerih sodeluje majhno število oseb. Po pravilu se, glede na vrsto in dolžino, tolmačijo kratki smiselni odlomki (npr. vprašanje/odgovor) iz izvornega v ciljni jezik in obratno.

  Sodno tolmačenje stalnih sodnih tolmačev:
  Sodni tolmač je tolmač, ki ga je sodišče pozvalo zaradi jezikovnega posredovanja. Za razliko od njega, je javni in stalni sodni tolmač oseba, ki je pred sodiščem zaprisegla in katerega osebne in strokovne sposobnosti so preverjene. Stalni sodni tolmač mora hraniti zaupne podatke in biti nepristranski. Tolmača je potrebno poklicati v primeru, ko ena izmed strank oziroma drugi sodelujoči v postopku ne poznajo jezika, v katerem se na sodišču govori. Angažiranje tolmača je pravica tujcev, ki ne poznajo jezika, v katerem so zaslišani v sodnem postopku.

  Konsekutivno tolmačenje:
  Konsekutivno tolmačenje je najstarejša tehnika tolmačenja. Izvaja se v intervalih, kar pomeni, da si lahko tolmač po potrebi s pomočjo svoje tehnike zapisovanja dela zapiske in nato besedilo predstavi v ciljnem jeziku. Pri tej vrsti tolmačenja mora verzija v ciljnem jeziku zajeti bistvo in mora biti še posebej dobro strukturirana. Ta vrsta tolmačenja namreč sorazmerno podaljšuje čas predstavitve, zato se poslušalcev ne sme preveč obremenjevati. Posamezni odlomki besedila so lahko različno dolgi, običajno pa obsegajo eno daljšo, vsebinsko povezano celoto. Glede na to, da ta tehnika tolmačenja zahteva veliko časa, se konsekutivno tolmačenje danes na konferencah redko uporablja. Pogosteje se uporablja ob svečanih priložnostih (npr. poroke, pozdravni govori, sprejemi), pri protokolarnih dogodkih na visoki ravni, kot so srečanja predsednikov držav in vladna srečanja ali na kulturnih prir editvah, kot so literarni večeri ali filmske premiere.

  Simultano tolmačenje:
  Simultano tolmačenje je še razmeroma mlada tehnika tolmačenja, saj zahteva uporabo posebne konferenčne opreme. Tolmač sedi v zvočno izolirani kabini za tolmačenje in preko slušalk posluša govorca. Njegovo prevajanje, ki je skoraj istočasno (torej simultano), se prenaša preko mikrofona, udeleženci na konferenci pa ga lahko slišijo preko slušalk. Ta vrsta tolmačenja je tako psihično (zaradi intenzivne koncentracije), kakor tudi fizično (zaradi velike obremenitve glasilk) zelo naporna ter zahteva dognano tehniko tolmačenja in visoko profesionalno kompetenco. Iz navedenih razlogov simultani tolmači delajo v skupinah, v kateri sta najmanj dve osebi, ki se v določenih časovnih intervalih izmenjujejo.

  Tolmačenje na konferencah:
  Konferenčno tolmačenje je višji pojem za tolmačenje na konferencah, npr. na mednarodnih sestankih na vrhu ali strokovnih kongresih. Na konferencah se lahko uporablja več vrst tolmačenja. še posebej pogosto se uporablja simultano tolmačenje, pa tudi konsekutivno kot tudi tolmačenje – šepetanje, posebna različica simultanega tolmačenja, pri katerem se tolmači mali skupini slušateljev brez tehnične opreme.

  Storitve tolmačenja se po nalogu sodišča, državnih organov in ustanov obračunavajo po Zakonu o pravosodnem nadomestilu in odškodnini.  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung