deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • FORDÍTÁSOK
 • FORDÍTÓI DÍJAK

 • TOLMÁCSOLÁS
 • TOLMÁCSOLÁSI DÍJAK
 • Gordana Gass

  német, szerb, horvát, bosnyák és
  macedón nyelvű fordító iroda

  TOLMÁCSOLÁSI SZOLGÁLTATÁSOK


  A tolmácsolási díjakat óra- vagy napidíj szerint számítják ki. A díjak nagysága a tolmácsolási szolgáltatás fajtájától, ill. időtartamától függ.

  A következő tolmácsolási szolgáltatásokat nyújtjuk:

  Tárgyalástolmácsolás:
  Ezt a fajta tolmácsolást főként kevés résztvevő beszélgetése esetén alkalmazzák. A tolmácsolás fajtájától és hosszától függően általában rövid értelmi egységek (pl. kérdés/felelet) átvitele valósul meg a forrásnyelvből a célnyelvbe.

  Törvényszéki tolmácsolás felesketett tolmács által:
  A törvényszéki tolmács olyan tolmács, akit a bíróság nyelvi szolgáltatások céljából rendel meg. Ezzel szemben a hivatalosan kirendelt és általánosan felesketett tolmácsot a bíróság általánosan feleskette és személyes és szakmai alkalmasságát ellenőrizte. A felesketett tolmács titoktartásra és pártatlanságra köteles. Tolmács bevonására akkor van szükség, amikor az egyik fél vagy valamelyik másik, az eljárásban résztvevő személy, nem ismeri a bíróság nyelvét. A nyelvet nem ismerő külföldi számára a tolmács jelenléte biztosítja a jogi meghallgatást.

  Konszekutív tolmácsolás:
  A konszekutív tolmácsolás a tolmácsolás legrégibb fajtája. A tolmácsolás időeltolódással történik, azaz az előadás alatt a tolmács, amennyiben szükséges, jegyzetelési technikája segítségével feljegyzéseket készít, és azután visszaadja a szöveget a célnyelven. A konszekutív tolmácsolásnál a célnyelvi változatnak tömörnek és strukturáltnak kell lennie, hogy a hallgatóságot ne terhelje meg, mivel a tolmácsolásnak ez a fajtája az előadás időtartamát jelentősen megnöveli. Az egyes szövegrészek különböző hosszúságúak lehetnek, általában hosszabb, tartalmilag összefüggő szakaszt foglalnak össze. Időigényessége miatt a konszekutív tolmácsolást konferenciákon manapság csak ritkán használják. Gyakrabban kerül sor rá ünnepi alkalmakkor (pl. esküvőkön, ünnepi szónoklatoknál vagy fogadásokon), protokollárisan magas rangú eseményeknél, mint például állam- és kormányfők kétoldali találkozásain vagy olyan kulturális rendezvényeken, mint felolvasóesteken vagy filmbemutatókon.

  Szimultán tolmácsolás:
  A szimultán tolmácsolás aránylag fiatal tolmácsolásfajta, mert konferencia felszerelés szükségeltetik hozzá. A tolmács hangszigetelt kabinban ül és a beszélőt fülhallgatón keresztül hallja. A tolmácsolás, amely szinte azonos időben (tehát szimultán) történik, a mikrofonon keresztül jut el a konferencia résztvevőihez, akik pedig fülhallgatón hallják. Ez a tolmácsolásfajta mind szellemileg (magas koncentráció), mind fizikailag (hangszálak megterhelése) nagyon fárasztó és kifinomult tolmácsolási technikát és magas szakmai kompetenciát kíván. A nagy megterhelés miatt a szimultán tolmácsok legalább két személyből álló csapatban dolgoznak és időközönként váltják egymást.

  Konferenciatolmácsolás:
  A konferenciatolmácsolás a konferenciákon, pl. nemzetközi csúcstalálkozókon vagy szakkongresszusokon való tolmácsolás gyűjtőfogalma. Konferenciákon különböző tolmácsolásfajtákat lehet alkalmazni, legtöbbször szimultán tolmácsolnak, de a konszekutív tolmácsolás és a fülbesúgásos tolmácsolás is előfordul, amelynél műszaki felszerelés nélkül kevés hallgatónak tolmácsolnak.

  A bírósági és hatósági megrendelést a német Igazságügyi Díjazási és Javadalmazási Törvény alapján számoljuk el.  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung