deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • ГОРДАНА ГАС

  Преводилачки биро за немачки, српски,
  хрватски, босански и македонски језик

  Цене превода  ИЗВОД ИЗ НЕМАЧКОГ ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОЈ НАДОКНАДИ И ОДШТЕТИ


  § 11 Хонорар за преводе

  (1) Хонорар за превод износи 1,80 евра за сваких започетих 55 откуцаја писменог текста, када је текст преводиоцу стављен на располагање у електронској форми која се може едитирати (основни хонорар). У осталим случајевима хонорар износи 1,95 евра за сваких започетих 55 откуцаја (повишени хонорар). Ако је превођење знатно отежано због посебних прилика појединачног случаја, због честог коришћења стручних израза, тешке читљивости текста, због посебне хитности налога или зато што се ради о језику који се ретко среће у Савезној Републици Немачкој, основни хонорар износи 1,95 евра, а повишени хонорар 2,10 евра. За број откуцаја је меродаван текст на језику на који се преводи; у случају да се само на језику са којег се преводи користе латинична слова, меродаван је број откуцаја текста на језику са којег се преводи. Ако би бројање откуцаја било повезано са несразмерним утрошком времена и труда, број откуцаја се одређује по укупном броју редова узимањем у обзир просечног броја откуцаја по реду преведеног текста.

  (2) За број откуцаја је меродаван текст на језику на који се преводи. У случају да се само на језику с којег се преводи користе латинична слова, меродаван је број откуцаја на језику с којег се преводи. Ако би бројанје откуцаја било повезано с несразмерним утрошком времена и труда, број откуцаја се одређује према укупном броју редова узиманјем у обзир просечног броја откуцаја по реду преведеног текста.

  (3) Ако се преводи више текстова, висина хонорара се одређује за сваки текст посебно. За један или више превода на основу истог налога хонорар износи најмање 20 евра.

  (4) Преводилац добија хонорар као тумач, ако
  1. се делатност преводиоца састоји у испитивању и провери докумената или телекомуникацијских записа на одређене садржаје, без да мора да сачини писмени превод, или
  2. се делатност тумача састоји у томе да он од телекомуникацијских записа сачинјава записник од речи до речи.

  целокупни текст закона из 2021. на немачком језику [PDF, 152 KB]


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung