deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • Гордана Гас

  Преводилачки биро за немачки, српски,
  хрватски, босански и македонски језик

  ЦЕНЕ ТУМАЧЕЊА  ИЗВОД ИЗ НЕМАЧКОГ ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОЈ НАДОКНАДИ И ОДШТЕТИ


  Одељак 3
  Надокнада за вештаке, тумаче и преводиоце

  § 8 Начело надокнаде


  (1) Вештаци, тумачи и преводиоци добијају као надокнаду
  – хонорар за своју делатност (§§ 9 до 11)
  – надокнаду путних трошкова (§ 5)
  – одштету за неопходне издатке (§ 6) као и
  – надокнаду за остале и посебне издатке (§§ 7 и 12).

  (2) Уколико се хонорар обрачунава по сатима, он се одобрава за сваки сат потребног времена, укључујући и неопходно време за путовање и чекање. Последњи већ започети сат се обрачунава у целости, ако је делатност пружана више од 30 минута; у супротном хонорар износи половину износа који произилази за пун сат.

  [...]

  § 9 Хонорар за делатност вештака и тумача

  (1) Хонорар за вештака се обрачунава во прилогу 1 [...]
  (2) [...]
  (3) [...]
  (4) [...]
  (5) Хонорар тумача износи за сваки сат 85 евра. Тумач у случају сторнирања термина на који је позван добија надокнаду за претрпљени пословни губитак, ако
  1. је сторнирање термина проузроковано  разлогом који не лежи у његовој одговорности,
  2. је њему сторнирање термина саопштено на дан термина или у два претходна дана и
  3. он потврди у којој висини је претрпео губитак прихода због сторнирања термина.
  Одштета ѕа губитак ће се исплатити до износа који одговара хонорару од 2 сата.
  (6) Ако вештак или тумач врши своју делатност између 23 и 6 часова или недељом или празником,  његов се хонорар повећава ѕа 20 процената, ако налогодавац утврди да је неопходно да се делатност врши у то време. Члан 8 став 2 реченица 2 важи адекватно.

  целокупни текст закона из 2021 на немачком језику [PDF, 152 KB]


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung