<
deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • STORITVE PREVAJANJA
 • CENE PREVODA

 • STORITVE TOLMAČENJA
 • CENE TOLMAČENJA
 • Gordana Gass

  Prevajalska agencija za nemški, srbski,
  hrvaški, bosanski in makedonski jezik

  CENE PREVODA  Izvleček iz nemškega Zakona o pravosodnem nadomestilu in odškodnini


  § 11 Honorar za prevod

  (1) Plačilo za prevod znaša 1,80 eur za vsakih začetnih 55 znakov pisnega besedila (osnovno plačilo). Za besedila, ki niso na voljo v elektronski obliki in jih je nemogoče prilagoditi, se plačilo poveča na 1,95 eur za vsakih začetnih 55 znakov (zvišano plačilo). Če je prevajanje oteženo zaradi posebnih okoliščin posameznega primera, zaradi obilice strokovne terminologije, nečitljivosti samega besedila, zaradi posebne nujnosti ali pa, ker gre za jezik, s katerim se v Nemčiji redko srečujemo, osnovno plačilo znaša 1,95 eur, zvišano plačilo pa 2,10 eur.

  (2) Za število znakov se šteje besedilo jezika, v katerega se prevaja; v primeru da se samo v jeziku iz katerega se prevaja, uporablja latinična pisava, se šteje število znakov v jeziku iz katerega se prevaja. V kolikor bi štetje znakov bilo povezano z nesorazmerno porabo časa in truda, se število znakov določa glede na skupno število vrstic, ob upoštevanju povprečnega števila znakov v vrstici prevedenega besedila.

  (3) [...] Za enega ali več prevodov na osnovi istega naročila honorar znaša najmanj 20 EUR.

  (4) V kolikor dejavnost prevajalca vsebuje tudi raziskovanje in preverjanje dokumentov ali telekomunikacijskih zapisov z določeno vsebino, brez priprave pisnega prevoda, mu pripada honorar za tolmačenje.

  celotno besedilo zakona iz 2021. v nemškem jeziku [PDF, 152 KB]


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung