deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦИЈЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦИЈЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • ГОРДАНА ГАС

  ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО ЗА ЊЕМАЧКИ, СРПСКИ,
  ХРВАТСКИ, БОСАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

  Цијене превода  Извод из њемачког Закона о правосудној надокнади и одштети


  § 11 Хонорар за пријеводе

  (1) Хонорар за пријевод износи 1,80 евра за сваких започетих 55 откуцаја писменог текста, када је текст преводиоцу ставља на располагање у електронској форми која се може едитирати (основни хонорар). У осталим случајевима хонорар износи 1,95 евра за сваких започетих 55 откуцаја (повишени хонорар). Ако је превођење знатно отежано због посебних прилика појединог случаја, због честог коришћења стручних израза, тешке читљивости текста, због посебне хитности налога или зато што се ради о језику који се ретко среће у Савезној Републици Њемачкој, основни хонорар износи 1,95 евра, а повишени хонорар 2,10 евра.

  (2) За број откуцаја је мјеродаван текст на језику на који се преводи; у случају да се само на језику са којег се преводи користе латинична слова, мјеродаван је број откуцаја текста на језику са којег се преводи. Ако би бројање откуцаја било повезано са несразмјерним утрошком времена и труда, број откуцаја се одређује по укупном броју редова узимањем у обзир просјечног броја откуцаја по реду преведеног текста.

  (3) Ако се преводи више текстова, висина хонорара се одређује за сваки текст посебно. За један или више пријевода на основу истог налога хонорар износи најмање 20 евра.

  (4) Преводилац добија хонорар као тумач, ако
  1. се дјелатност преводиоца састоји у испитивању и провјери докумената или телекомуникацијских записа на одређене садржаје, без да мора сачинити пимени пријевод, или
  2. се дјелатност преводиоца састоји у томе да он од телекомуникацијских записа сачињава записник од ријечи до ријечи.

  цјелокупни текст закона из 2021. године на њемачком језику [PDF, 152 KB]  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung