deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦИЈЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦИЈЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • ГОРДАНА ГАС

  ПРЕВОДИЛАЧКИ БИРО ЗА ЊЕМАЧКИ, СРПСКИ,
  ХРВАТСКИ, БОСАНСКИ И МАКЕДОНСКИ ЈЕЗИК

  Цијене тумачења  Извод из њемачког Закона о правосудној надокнади и одштети


  Одјељак 3
  Надокнада за вјештаке, тумаче и преводиоце

  § 8 Начело надокнаде


  (1) Вјештаци, тумачи и преводиоци добијају као надокнаду
  – хонорар за своју дјелатност (§§ 9 до 11)
  – надокнаду путних трошкова (§ 5)
  – одштету за неопходне издатке (§ 6) као и
  – надокнаду за остале и посебне издатке (§§ 7 и 12).

  (2) Уколико се хонорар обрачунава по сатима, он се одобрава за сваки сат потребног времена, укључујући и неопходно време за путовање и чекање. Последњи већ започети сат се обрачунава у цјелости, ако је делатност пружана више од 30 минута; у супротном хонорар износи половину износа који произилази за пун сат.

  [...]

  § 9 Хонорар за дјелатност вјештака и тумача

  (
  1) Хонорар за вјештака се обрачунава по прилогу 1. [...]
  (2) [...]
  (3) [...]
  (4) [...]
  (5) Хонорар тумача износи за сваки сат 85 евра. Тумач у случају сторнирања термина на који је позван добија надокнаду за претрпљени пословни губотак, ако
  1. је сторнирање термина проузроковано разлогом који не лежи у његовој одговорности,
  2. је њему сторнирање термина саопштено на дан термина или у два претхода дана и
  3. он потврди у којој висини је претрпео губитак прихода због сторнирања термина.  Одштета за губитак ће се исплатити до износа који одговара хонорару од 2 сата.
  (6) Ако вјештак или тумач врши своју дјелатност између 23 и 6 сати или недјељом или празником, његов се хонорар онда повећава за 20 процената, ако налогодавац утврди да је неопходно да се дјелатност  врши у то вријеме. Члан 8 став 2 важи адекватно.

  цјелокупни текст закона из 2021. године на њемачком језику [PDF, 152 KB]
  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung