deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • PREVODILAČKE USLUGE
 • CIJENE PRIJEVODA

 • USLUGE TUMAČENJA
 • CIJENE TUMAČENJA
 • Gordana Gass

  Prevodilački biro za njemački, bosanski,
  hrvatski, srpski i makedonski jezik

  CIJENE PRIJEVODA  Izvod iz njemačkog Zakona o pravosudnoj nadoknadi i odšteti


  § 11 Honorar za prijevode

  (1) Honorar za prijevod iznosi 1,80 evra za svakih započetih 55 otkucaja pismenog teksta, kada je tekst prevodiocu stavljen na raspolaganje u elektronskoj formi koja se može editirati (osnovni honorar). U ostalim slučajevima honorar iznosi 1,95 evra za svakih započetih 55 otkucaja (povišeni honorar). Ako je prevođenje znatno otežano zbog posebnih prilika pojedinačnog slučaja, a posebno zbog čestog korištenja stručnih izraza, teške čitljivosti teksta, zbog posebne hitnosti naloga ili zato što se radi o jeziku koji se retko sreće u Saveznoj Republici Njemačkoj, osnovni honorar iznosi 1,95 evra, a povišeni honorar 2,10 evra.

  (2) Za broj otkucaja je mjerodavan tekst na jeziku na koji se prevodi. U slučaju da se samo na jeziku s kojeg se prevodi koriste latinična slova, mjerodavan je broj otkucaja teksta na jeziku s kojeg se prevodi. Ako bi brojanje otkucaja bilo povezano s nesrazmjernim utroškom vremena i truda, broj otkucaja se određuje prema ukupnom broju redova uzimanjem u obzir prosječnog broja otkucaja po redu prevedenog teksta.

  (3) Ako se prevodi više tekstova, visina honorara se određuje za svaki tekst posebno. Za jedan ili više prijevoda na osnovu istog naloga honorar iznosi najmanje 20 evra.

  (4) Prevodilac dobija honorar kao tumač, ako
  1. se djelatnost prevodioca sastoji u ispitivanju i provjeri dokumenata ili telekomunikacijskih zapisa na određene sadržaje, bez da mora sačiniti pismeni prijevod, ili
  2. se djelatnost prevodioca sastoji u tome da on od telekomunikacijskih zapisa sačinjava zapisnik od riječi do riječi.

  cjelokupni tekst zakona iz 2021. na njemačkom jeziku [PDF, 152 KB]  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung