deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • PREVODILAČKE USLUGE
 • CIJENE PRIJEVODA

 • USLUGE TUMAČENJA
 • CIJENE TUMAČENJA
 • Gordana Gass

  Prevodilački biro za njemački, bosanski,
  hrvatski, srpski i makedonski jezik

  USLUGE TUMAČENJA


  Honorar za tumačenje se obračunava po satnici ili dnevnici. Za visinu satnice, odnosno dnevnice odlučujuća je vrsta djelatnosti tumača, odnosno primjenjena tehnika tumačenja.

  Nudimo Vam sljedeće tehnike tumačenja:

  Tumačenje za vrijeme vođenja pregovora:
  Ova vrsta tumačenja se koristi pretežno kod razgovora malog broja osoba. Po pravilu se, u zavisnosti o vrsti i dužini, tumače kratki smisleni odlomci (npr. pitanje/odgovor) s izvornog na ciljni jezik i obratno.

  Sudsko tumačenje od strane stalnih sudskih tumača:
  Sudski tumač je tumač kojeg je sud pozvao na jezičko posredovanje. Za razliku od njega, javni i stalni sudski tumač je osoba koja je pred sudom dala zakletvu i čije su lične i stručne sposobnosti provjerene. Stalni sudski tumač je obavezan da čuva diskreciju i bude nepristrasan. Tumača je potrebno pozvati kada jedna stranka, odnosno drugi učesnik u postupku ne vlada jezikom kojim se na sudu govori. Angažovanje tumača osigurava pravo stranca koji ne poznaje jezik na saslušanje u sudskom postupku.

  Konsekutivno tumačenje:
  Konsekutivno tumačenje je najstarija tehnika tumačenja. Vrši se nakon određenog vremenskog intervala, što znači da tumač po potrebi za vrijeme izlaganja uz pomoć svoje tehnike zapisivanja pravi beleške i nakon toga producira tekst na ciljni jezik. Verzija na ciljnom jeziku kod konsekutivnog tumačenja treba biti svedena na suštinu i posebno dobro strukturirana, kako bi se slušatelji rasteretili, jer ta vrsta tumačenja znatno produžava vrijeme izlaganja. Pojedini odlomci teksta mogu biti različite dužine, ali obično obuhvataju jednu dužu, sadržajno povezanu cjelinu. S obzirom da navedena tehnika tumačenja iziskuje mnogo vremena, danas se konsekutivno tumačenje vrlo rijetko primjenjuje na konferencijama. češće se koristi u svečanim prilikama (npr. vjenčanja, pozdravni govori, prijemi), kod protokolarnih događaja na visokom nivou, kao što su susreti predsjednika država i vlada, ili kod kulturnih manifestacija poput književnih večeri ili filmskih premijera.

  Simultano tumačenje:
  Simultano tumačenje je još relativno mlada tehnika tumačenja, jer zahtjeva upotrebu konferencijske opreme. Tumač sjedi u zvučno izolovanoj kabini za tumačenje i sluša govornika preko slušalica. Njegovo prevođenje, koje slijedi skoro istovremeno (znači simultano), prenosi se preko mikrofona, a učesnici konferencije ga opet mogu čuti preko slušalica. Ova vrsta tumačenja je kako mentalno (zbog intenzivne koncentracije), tako i fizički (zbog velikog opterećenja glasnih žica) vrlo naporna i iziskuje razrađenu tehniku tumačenja i visoku profesionalnu kompetenciju. Iz navedenih razloga simultani tumači rade u timovima od najmanje dvije osobe koje se izmenjuju u određenjim vremenskim intervalima.

  Tumačenje na konferencijama:
  Konferencijsko tumačenje je viši pojam za tumačenje na konferencijama, npr. kod međunarodnih sastanaka na vrhu ili stručnih kongresa. Na konferencijama se mogu primjeniti različite vrste tumačenja. Posebno se često primjenjuje simultano tumačenje, ali se može primjeniti kako konsekutivno tako i tumačenje šapatom - posebna podvrsta simultanog tumačenja, kod koje se tumači malom broju slušalaca bez tehničke opreme.

  Usluge tumačenja po nalogu suda, državnih organa i ustanova se obračunavaju po Zakonu o pravosudnoj nadoknadi i odšteti.  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung