deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • SRPSKOHRVATSKI
 • SRPSKI
 • HRVATSKI
 • BOSANSKI
 • CRNOGORSKI
 • MAKEDONSKI
 • Gordana Gass

  Položivši državni ispit, davanjem zakletve pred sudom postala sam javni i stalni sudski tumač i prevodilac za bosanski, hrvatski i srpski jezik, kao i stalni sudski tumač i ovlašteni sudski prevodilac za makedonski jezik. U srcu Münchena već više od dvadeset godina vodim svoj prevodilački biro.

  Uz njemački nudimo Vam usluge tumačenja i prevođenja na sljedećim jezicima:

  Prevodilački biro za njemački, bosanski,
  hrvatski, srpski i makedonski jezik

  Srpskohrvatski jezik

  je jezik iz južnoslovenske podgrupe slovenskih jezika, koji sa svoje strane spadaju u indoevropske jezike. Srpskohrvatski je u bivšoj Jugoslaviji bio službeni jezik, zajedno sa slovenаčkim i makedonskim, pri čemu su najveći neslovenski manjinski jezici bili albanski i mađarski jezik. Srpskohrvatskim jezikom je prije raspada Jugoslavije govorio 21 milion ljudi.
  Ovaj pojam prvi spominje Jakob Grim 1824. godine u predgovoru svog prijevoda „Male srpske gramatike” Vuka Stefanovića Karadžića. Oficijalno se ovaj naziv koristio od 1921. negdje do 1993. godine kao nadređeni pojam za jezičke varijante Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Naziv „srpskohrvatski jezik” izražava stanovište da se kod srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika u suštini radi o jednom jeziku različitih karakteristika.
  Kako god lingvistički vrednovali jezičke razlike: od raspada Jugoslavije su hrvatski, srpski i bosanski službeno priznati kao samostalni jezici, dok je status crnogorskog jezika i dalje sporan. Pri tome se najviše u Hrvatskoj ponovno koriste i jezičke posebnosti, koje su od 1918. godine naovamo bile nepoželjne, potisnute ili zaboravljene. Gramatički sistem i osnovni fond riječi ova tri jezika su, kao i prije, najvećim dijelom identični, ali će činjenica da se jezik više zajednički ne njeguje vjerovatno u budućem razvoju dovesti do daljnjih raslojavanja.
  na gore

  Srpski jezik

  Srpskim jezikom kao materinskim jezikom govori oko 6,2 miliona ljudi u Srbiji, gdje je službeni jezik. Pored toga, srpski se govori i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori od strane oko 2 miliona ljudi, a u zapadnoj Evropi, Australiji i SAD, gdje se nalazi velika srpska dijaspora, od strane oko 3,5 miliona doseljenika. Koriste se i latinično i ćirilično pismo.
  na gore

  Hrvatski jezik

  Pretpostavlja se da hrvatskim jezikom govori oko 7 miliona ljudi. U popisu stanovništva iz 2001. godine su u Hrvatskoj 4.265.081 ljudi (96,12 % stanovništva) naveli hrvatski jezik kao svoj maternji jezik. Sem toga, ima ljudi koji govore hrvatski kao maternji jezik i u Bosni i Hercegovini i u Vojvodini, među hrvatskim doseljenicima iz jugoslovenskih vremena u Sloveniji, kao i u hrvatskoj dijaspori, prije svega u srednjoj Evropi (Njemačka, Austrija, švajcarska), Italiji, sjevernoj Americi (Sjedinjene Države, Kanada), južnoj Americi (između ostalog u Argentini, čileu, Boliviji), kao i u Australiji i Novom Zelandu.
  na gore

  Bosanski ili bošnjački jezik

  Bosanskim jezikom kao maternjim jezikom Bošnjaka govori oko 2,5 miliona ljudi u Bosni i Hercegovini, gdje je uz hrvatski i srpski jedan od tri službena jezika. Pored toga, govori se i u Srbiji i Crnoj Gori od strane oko 245.000 ljudi, u zapadnoj Evropi i SAD od strane oko 150.000 doseljenika, kao i od više desetina hiljada iseljenika u Turskoj.
  na gore

  Crnogorski jezik

  Crnogorski jezik je crnogorska jezička varijanta i tamošnji službeni jezik. Crnogorski jezik je službeni jezik Republike Crne Gore po Ustavu od 19. oktobra 2007. godine. U popisu stanovništva iz 2003. godine je u Crnoj Gori 62,49 posto stanovništva navelo srpski, a 21,96 posto crnogorski kao svoj maternji jezik, bez da se navedeni podaci bez daljnjega mogu dovesti u korelaciju sa stvarnim jezičkim razlikama.
  na gore

  Makedonski jezik

  Makedonski jezik je takođe jezik iz južnoslovenske podgrupe slovenskih jezika. Govori se uglavnom u Republici Makedoniji. Po srodnosti je najbliži bugarskom jeziku. Makedonskim kao maternjim jezikom govori preko 2 miliona ljudi, oko 1,3 miliona od njih živi u Makedoniji, gdje je makedonski službeni jezik. Manje grupe žive u Grčkoj, Albaniji, Bugarskoj i Vojvodini, zatim u zapadnoeuropskim zemljama, a i u prekookeanskim zemljama (SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland).
  na gore

  Pored usluga prevođenja i tumačenja sa bosanskog, hrvatskog, srpskog i makedonskog jezika na njemački i obratno, nudimo i slijedeće:
  - stručnu nastavu jezika
  - seminare o istoriji i savremenoj političkoj situaciji balkanskih zemalja.


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung