deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • ПРЕВОДИЛАЧКЕ УСЛУГЕ
 • ЦЕНЕ ПРЕВОДА

 • УСЛУГЕ ТУМАЧЕЊА
 • ЦЕНЕ ТУМАЧЕЊА
 • Гордана Гас

  Преводилачки биро за немачки, српски,
  хрватски, босански и македонски језик

  ЦЕНЕ ТУМАЧЕЊА  ИЗВОД ИЗ НЕМАЧКОГ ЗАКОНА О ПРАВОСУДНОЈ НАДОКНАДИ И ОДШТЕТИ


  Одељак 3
  Надокнада за вештаке, тумаче и преводиоце

  § 8 Начело надокнаде


  1. Вештаци, тумачи и преводиоци добијају као надокнаду
  – хонорар за своју делатност (§§ 9 до 11)
  – надокнаду путних трошкова (§ 5)
  – одштету за неопходне издатке (§ 6) као и
  – надокнаду за остале и посебне издатке (§§ 7 и 12).

  2. Уколико се хонорар обрачунава по сатима, он се одобрава за сваки сат потребног времена, укључујући и неопходно време за путовање и чекање. Последњи већ започети сат се обрачунава у целости, ако је делатност пружана више од 30 минута; у супротном хонорар износи половину износа који произилази за пун сат.

  [...]

  § 9 Хонорар за делатност вештака и тумача

  1. Вештак добија за сваки сат хонорар у хонорарној групи [...] у висини од [...]
  2. [...]
  3. Хонорар тумача износи за сваки сат 70 евра, а ако је изричито ангажован за симултано тумачење 75 евра; искључиво је меродавна врста тумачења која је саопштена приликом давања налога. Особа која се искључиво бави тумачењем добија одштету за губитак, уколико је због сторнирања термина на који је била позвана, а за чије сторнирање она не сноси никакву одговорност, претрпела пословни губитак, а о сторнирању термина је обавештена тек на дан термина или у току два претходна дана. Одштета за губитак ће се исплатити до износа који одговара хонорару од 2 сата.

  aктуелни 2. Закон о модернизацији закона о трошковима (2. KostRMOG) [PDF, 940 KB]
  целокупни текст старог закона на немачком језику [PDF, 132 KB]


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung