deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • PREVODILAČKE USLUGE
 • CIJENE PRIJEVODA

 • USLUGE TUMAČENJA
 • CIJENE TUMAČENJA
 • Gordana Gass

  Prevoditeljski ured za njemački, hrvatski,
  srpski, bosanski i makedonski jezik

  CIJENE TUMAČENJA  Izvadak iz njemačkog Zakona o pravosudnoj naknadi i odšteti


  Odjeljak 3
  Naknada za vještake, tumače i prevoditelje

  § 8 Načelo naknade


  1. Vještaci, tumači i prevoditelji dobijaju kao naknadu
  – honorar za svoju djelatnost (§§ 9 do 11)
  – naknadu putnih troškova (§ 5)
  – odštetu za neophodne izdatke (§ 6) kao i
  – naknadu za ostale i posebne izdatke (§§ 7 und 12)

  2. Ukoliko se honorar obračunava po satima, on se odobrava za svaki sat potrebnog vremena, uključujući i potrebno vrijeme za putovanje i čekanje. Posljednji već započeti sat se obračunava u cjelosti, ukoliko je djelatnost pružana više od 30 minuta; u suprotnom honorar iznosi polovinu iznosa koji proizilazi za puni sat.

  [...]

  § 9 Honorar za djelatnost vještaka i tumača

  1. Vještak dobija za svaki sat honorar u honorarnoj skupini [...] u visini od [...]

  2. [...]

  3. Honorar tumača iznosi za svaki sat 70 eura, a ako je izričito angažiran za simultano tumačenje 75 eura; isključivo je mjerodavna vrsta tumačenja koja je saopćena prilikom davanja naloga. Osoba koja se isključivo bavi tumačenjem dobiva odštetu za gubitak, ukoliko je zbog storniranja termina na koji je bila pozvana, a za čije storniranje ona ne snosi nikakvu odgovornost, pretrpjela poslovni gubitak, a o storniranju termina je obaviještena tek na dan termina ili tijekom dva prethodna dana. Odšteta za gubitak će se isplatiti do iznosa koji odgovara honoraru od 2 sata.

  aktuаlni 2. Zakon o modernizaciji zakona o troškovima (2. KostRMOG) [PDF, 940 KB]
  cjelokupni tekst starog zakona na njemačkom jeziku [PDF, 132 KB]  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung