deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar

Gordana Gass

Zyra e përkthimit për gjuhët gjermane, serbe,
kroate, boshnjake dhe maqedonase

KONTAKT | IMPRESSUM


Übersetzungsbüro Gordana Gass
Hermann-Lingg-Str. 10
D-80336 München

Telefon:  +49 (0) 89/544 033 41
Fax:          +49 (0) 89/544 033 43
Mobil:      +49 (0) 177/350 09 06
E-Mail:     kontakt@gogass.de

Orari i pritjes:
Ju mund të caktoni një takim me telefon


NIPT: DE 185757729


© Gordana Gass 2011-2021p--c design/web
Frauke Vieregg -- Christine Zoche

Informacion për mbajtjen e përgjegjësisë
Pavarësisht nga kontrollimi i kujdesshëm i Weblink të jashtme, nuk e mbajmë përgjegjësinë për përmbajtjen e tyre. Përgjegjësinë për përmbajtjen e këtyre faqeve e mbajnë plotësisht autorët e tyre.

Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung