deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar

Gordana Gass

Zyra e përkthimit për gjuhët gjermane, serbe,
kroate, boshnjake dhe maqedonase

Nëse ju duhen informacione të tjera, ju lutemi që të plotësoni formularin e mëposhtëm. Për pyetjet që keni do t'ju kthejmë përgjigje menjëherë. Vetëkuptohet që ju mund të na kontaktoni me e-mail, me telefon ose duke ardhur vetë personalisht në zyrën tonë brenda orar.


Mbiemri juaj
Emri
Rruga
Kodi postal, vendi
Telefon
E-Mail
Mesazhi juaj
Politika e privatësisë lexohet

                         





Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung