deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar

Гордана Гас

Преведувачко биро за: германски, српски,
македонски, хрватски и босански јазик

Доколку Ви се потребни дополнителни информации, Ве молиме да го пополните долу дадениот образец. Вашите прашања ќе бидат обработени во најкраток можен рок. Секако, и натаму можете да не контактирате преку телефон, електронска пошта или лично во времето определено за работа со клиенти во нашето преведувачко биро.


Презиме
Име
Улица
Пошт. број, место
Телефон
e-mail адреса
Ваша порака
Прочитајте ја политиката за приватност

                         

Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung