deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • SZERBHORVÁT NYELV
 • SZERB NYELV
 • HORVÁT NYELV
 • BOSNYÁK NYELV
 • MONTENEGRÓI NYELV
 • MACEDÓN NYELV
 • Gordana Gass

  német, szerb, horvát, bosnyák és
  macedón nyelvű fordító iroda

  Állami okleveles, hivatalosan kirendelt és általánosan felesketett szerb, horvát és bosnyák nyelvű tolmács és fordítóként, valamint általánosan felesketett és általánosan felhatalmazott macedón nyelvű fordítóként immár tizenhat éve van fordító irodám München központjában.

  Német mellett az alábbi nyelveken nyújtunk tolmácsolási és fordítói szolgáltatásokat

  SZERBHORVÁT NYELV

  A szerbhorvát az indogermán nyelvcsaládhoz tartozó szláv nyelvek délszláv nyelvcsoportjának tagja. A korábbi Jugoszláviában a szerbhorvát a szlovénnel és a macedónnal együtt hivatalos nyelv volt. A legnagyobb nem-szláv kisebbséget az albánok és a magyarok képezték. Jugoszlávia szétesése előtt a szerbhorvátot mintegy 21 millió ember beszélte.
  Ezt a fogalmat legelőször Jacob Grimm említette, Vuk Stefanović Karadžić Kis Szerb Nyelvtana 1824-ben megjelent fordításának előszavában. Hivatalosan 1921 és 1993 között használták a szerb, horvát, bosnyák és montenegrói nyelvváltozatok összefoglaló nyelvének megjelölésére. A „szerbhorvát” elnevezés annak a véleménynek a kifejeződése, hogy a horvát, bosnyák és szerb nyelvek tulajdonképpen ugyanazon nyelv más-más változatai. Akárhogy is ítéljük meg a különbségeket nyelvtudományi szempontból: Jugoszlávia széthullása óta a bosnyákot, a horvátot és a szerbet önálló nyelvnek ismerték el, míg a montenegróiak nyelve továbbra is vitatott. Elsősorban Horvátországban használnak újra olyan nyelvi sajátosságokat, melyeket 1918 óta tiltottak, elnyomtak vagy feledésbe merültek. A három nyelv nyelvtani rendszere és alapszókincse továbbra is nagyjából azonos, de a már nem közös nyelvápolás további eltávolodást eredményezhet.
  fel

  SZERB NYELV

  A szerb kb. 6,2 millió embernek az anyanyelve Szerbiában, ahol hivatalos nyelv. Emellett még mintegy 2 millióan beszélik Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Macedóniában és Montenegróban. Nyugat-Európában, Ausztráliában és az Amerikai Egyesült Államokban, ahol nagy szerb diaszpóra található, kb. 3,5 millió kivándorló beszéli. A cirill és a latin ábécé egyaránt használatos.
  fel

  HORVÁT NYELV

  Horvátul valószínűleg 7 millióan beszélnek. A 2001-es népszámláláskor Horvátországban 4.265.081 (a lakóság 96,12%-a) vallotta magát horvát anyanyelvűnek. Ezenkívül élnek horvát anyanyelvűek Bosznia-Hercegovinában , a Vajdaságban, Szlovéniában a jugoszláv idők bevándorlói között, valamint a horvát diaszpórában, elsősorban Közép-Európában (Németországban, Ausztriában, Svájcban), Olaszországban, Észak-Amerikában (az Egyesült Államokban, Kanadában), Dél-Amerikában (többek között Argentínában, Chilében, Bolíviában), valamint Ausztráliában és Új-Zélandon.
  fel

  BOSNYÁK NYELV

  A bosnyák kb. 2,5 millió embernek az anyanyelve Bosznia-Hercegovinában, ahol a szerb és horvát mellett a bosnyák is egyike a három hivatalos nyelvnek. Ezenkívül mintegy 245.000 ember beszéli Szerbiában és Montenegróban, 150.000 kivándorló Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban, valamint több tízezer kitelepülő Törökországban.
  fel

  MONTENEGRÓI NYELV

  A montenegrói nyelv a Montenegróban beszélt délszláv nyelvváltozat és az ottani hivatalos nyelv. Montenegró hivatalos nyelve a 2007. október 19-i alkotmány értelmében a montenegrói. A 2003-as népszámláláskor Montenegróban 62,49% vallotta magát szerb anyanyelvűnek és 21,96% montenegrói anyanyelvűnek, anélkül, hogy ezek az adatok a valóságos nyelvi különbségekkel kapcsolatba hozhatóak lennének.
  fel

  MACEDÓN NYELV

  A macedón nyelv szintén a szláv nyelvek délszláv csoportjába tartozik. Elsősorban a Macedón Köztársaság területén beszélik. Legközelebbi nyelvrokona a bolgár. A macedón nyelv mintegy 2 millió embernek az anyanyelve, ebből kb. 1.3 millióan élnek Macedóniában, ahol ez a hivatalos nyelv. Kisebb csoportok élnek még Görögországban és Albániában, Bulgáriában és a Vajdaságban, nyugat-európai országokban és a tengeren túl (Amerikai Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland).
  fel

  Szerb, horvát, bosnyák és macedón tolmácsolás és fordítás mellett még az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:
  - kvalifikált nyelvoktatást
  - országismereti szemináriumokat a balkáni országok történetéről és jelenlegi politikai helyzetéről.


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung