deutsch | srpski | hrvatski | bosanski | crnogorski | makedonski | slovenski | shqip | magyar
 • SRPSKOHRVATSKI
 • SRPSKI
 • HRVATSKI
 • BOSANSKI
 • CRNOGORSKI
 • MAKEDONSKI
 • Gordana Gass

  Prevoditeljski ured za njemački, hrvatski,
  srpski, bosanski i makedonski jezik

  Položivši državni ispit, davanjem prisege pred sudom postala sam javna i stalna sudska tumačica i prevoditeljica za srpski, hrvatski i bosanski jezik, kao i stalna sudska tumačica i ovlaštena sudska prevoditeljica za makedonski jezik. U središtu Münchena već više od dvadeset godina vodim svoj prevoditeljski ured.

  Uz njemački nudimo Vam usluge tumačenja i prevođenja na sljedećim jezicima:

  Srpskohrvatski ili hrvatskosrpski jezik

  je jezik iz južnoslavenske podgrupe slavenskih jezika, koji sa svoje strane spadaju u indoeuropske jezike. Srpskohrvatski je u bivšoj Jugoslaviji bio službeni jezik, zajedno sa slovenskim i makedonskim, pri čemu su najveći neslavenski manjinski jezici bili albanski i mađarski jezik. Srpskohrvatskim je jezikom prije raspada Jugoslavije govorio 21 milijun ljudi.
  Taj pojam prvi spominje Jacob Grimm 1824. godine u predgovoru svog prijevoda „Male srpske gramatike” Vuka Stefanovića Karadžića. Oficijalno se taj naziv koristio od 1921. negdje do 1993. godine kao nadređeni pojam za jezične varijante Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Naziv „srpskohrvatski jezik” izražava stanovište da se kod srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika u biti radi o jednom jeziku različitih svojstvenosti.
  Kako god lingvistički vrednovali jezične razlike: od raspada Jugoslavije su hrvatski, srpski i bosanski službeno priznati kao samostalni jezici, dok je status crnogorskog jezika i dalje sporan. Pri tome se najviše u Hrvatskoj ponovno koriste i jezične osobenosti, koje su od 1918. godine naovamo bile nepoželjne, potisnute ili zaboravljene. Gramatički sustav i osnovni fond riječi ta tri jezika su, kao i prije, najvećim dijelom istovjetni, ali će činjenica da se jezik više zajednički ne njeguje vjerojatno u budućem razvoju dovesti do daljnjih raslojavanja.
  na gore

  Srpski jezik

  Srpskim jezikom kao materinskim jezikom govori oko 6,2 milijuna ljudi u Srbiji, gdje je službeni jezik. Uz to, srpski se govori i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori od strane oko 2 milijuna ljudi, a u zapadnoj Europi, Australiji i SAD, gdje se nalazi velika srpska dijaspora, od strane oko 3,5 milijuna doseljenika. Koriste se i latinično i ćirilično pismo.
  na gore

  Hrvatski jezik

  Pretpostavlja se da hrvatskim jezikom govori oko 7 milijuna ljudi. U popisu stanovništva iz 2001. godine su u Hrvatskoj 4.265.081 ljudi (96,12 % stanovništva) naveli hrvatski jezik kao svoj materinski jezik. Osim toga, ima ljudi koji govore hrvatski kao materinski jezik i u Bosni i Hercegovini i u Vojvodini, među hrvatskim doseljenicima iz jugoslavenskih vremena u Sloveniji, kao i u hrvatskoj dijaspori, prije svega u srednjoj Europi (Njemačka, Austrija, švicarska), Italiji, sjevernoj Americi (Sjedinjene Države, Kanada), južnoj Americi (između ostalog u Argentini, čileu, Boliviji), kao i u Australiji i Novom Zelandu.
  na gore

  Bosanski ili boŠnjaČki jezik

  Bosanskim jezikom kao materinskim jezikom Bošnjaka govori oko 2,5 milijuna ljudi u Bosni i Hercegovini, gdje je uz hrvatski i srpski jedan od tri službena jezika. Uz to govori se i u Srbiji i Crnoj Gori od strane oko 245.000 ljudi, u zapadnoj Europi i SAD od strane oko 150.000 doseljenika, kao i od više desetina tisuća iseljenika u Turskoj.
  na gore

  Crnogorski jezik

  Crnogorski jezik je crnogorska jezična varijanta i tamošnji službeni jezik. Crnogorski jezik je službeni jezik Republike Crne Gore po Ustavu od 19. listopada 2007. godine. U popisu stanovništva iz 2003. godine je u Crnoj Gori 62,49 posto stanovništva navelo srpski, a 21,96 posto crnogorski kao svoj materinski jezik, bez da se navedeni podaci bez daljnjega mogu dovesti u korelaciju sa stvarnim jezičnim razlikama.
  na gore

  Makedonski jezik

  Makedonski jezik je također jezik iz južnoslavenske podgrupe slavenskih jezika. Govori se uglavnom u Republici Makedoniji. Prema srodnosti je najbliži bugarskom jeziku. Makedonskim kao materinskim jezikom govori preko 2 milijuna ljudi, oko 1,3 milijuna od njih živi u Makedoniji, gdje je makedonski službeni jezik. Manje grupe žive u Grčkoj, Albaniji, Bugarskoj i Vojvodini, zatim u zapadnoeuropskim zemljama, a i u prekooceanskim zemljama (SAD, Kanada, Australija, Novi Zeland).
  na gore

  Uz usluge prevođenja i tumačenja sa srpskog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog jezika na njemački i obratno, nudimo i slijedeće:
  - stručnu nastavu jezika
  - seminare o povijesti i suvremenoj političkoj situaciji balkanskih država.


  Gordana Gass | Hermann-Lingg-Str. 10 | 80336 München | Telefon 089/544 033 41 | Fax 089/544 033 43 | Mobil 0177/3500906 | kontakt@gogass.de | Datenschutzerklärung